Опис

Апарат призначений для використання як у домашніх, так і в клінічних умовах лікарні (палати субінтенсивної терапії, перша допомога, післяопераційний період). Апарат підтримує роботу з наступними інтерфейсами пацієнта: шолом з РЕЕР клапаном в СРАР режимі; назальна канюля високого потоку з гріючим зволожувачем; вентильована дихальна маска з гріючим зволожувачем; невентильована дихальна маска з РЕЕР клапаном в СРАР режимі. Завдяки тому, що прилад обладнаний турбіною наявна можливість утворення суміші газу (атмосферне повітря та кисень) високого потоку. Прилад також розрахований для наступних цілей: моніторинг внутрішнього РЕЕР; моніторинг частоти серцевих скорочень (надалі ЧСС) та кисневої сатурації.