Опис

Цифрова рентгенологiчна система SONТUЗ00-Mars – це сучасна високотехнологiчна цифрова рентген система для проведения дiагностичних дослiджень широкого кола. 

Особливостi 

  • Новiтнiй дизайн, що е не лише функцiонально якiсним, а ще й зовнiшньо гарним та приемним. Система е дуже комфортною як для пацiента, так i для рентгенолога;
  • Прилад мае ергономiчний дизайн та обладнаний 1 О” сенсорним РК дисплеем для додаткового контролю та оглядовостi виконания функцiй;
  • Прилад мае iнтегровану операцiйну консоль з можливiстю налаштувания й положения.

Програмне забезпечення 

Прилад працюе за використання професiйного ПЗ SONТU Smart-DRTM FP, котрий працюе на основi високопродуктивноi: робочоi: станцii:, що обладнана жорстким диском великоi: емностi, пiдтримуе стандартний друк за DICOM 3.0, що забезпечуе потужну апаратну гарантiю для отримания якiсних зображень, наявна можливiсть попереднього перегляду, подальшоi: обробки, зберiгания, передачi та багато iншого.