Малоінвазивні втручання та брахітерапія – майбутнє хірургії

Ціна за запитомОпис

Малоінвазивні втручання та брахітерапія – майбутнє хірургії.

Останні десятиліття продемонстрували бурхливий розвиток малоінвазивної хірургії під контролем різних методів візуалізації (за допомогою магнітно-резонансного томографа, ультразвукового апарату, комп’ютерного томографа) та її становлення як самостійного напряму в медичній науці. Інтенсивне впровадження малоінвазивних операцій стало можливим завдяки сучасним технологіям та матеріалам.

Використання спеціального медичного обладнання та різних систем візуалізації (починаючи від відео ендоскопу та УЗД апарату та закінчуючи МРТ) зробило хірургічне втручання більш щадним без шкоди її ефективності. Обсяги малоінвазивних хірургічних втручань, що постійно зростають, пояснюються скороченням часу перебування хворого в стаціонарі, зменшення термінів непрацездатності, підвищення якості життя пацієнта і відмінний косметологічний ефект.

Продукція CIVCO для біопсії та брахітерапії.

Враховуючи тенденцію сучасної медицини, компанія CIVCO пропонує широкий спектр систем для іммобілізації та позиціювання під час проведення малоінвазивних втручань та променевої терапії.

  • Допоміжні системи для проведення брахітерапії та сатураційної біопсії: степери, системи кріплення та позиціювання ультразвукового датчика та степера, координатні решітки, набори стерильного покриття
  • Система наведення біопсійної голки з використанням електромагнітних хвиль eTRAX та VirtuTRAX для ультразвукових апаратів компанії Esaote та GE
  • Широкий спектр аксесуарів для малоінвазивних втручань під контролем УЗД: маніпулятори для позиціювання ультразвукового датчика, тримачі трансезофагіальних датчиків і лапароскопічних камер